About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Koks i lasten

RPG system: Twilight: 2000
Participants: 1 GM, 6 players

By

OrganizerMårten Isaksson
OrganizerJohan Jern

Description

Knarkhandeln i södra USA håller på som vanligt. DEA (Drug Enforcement Agency) har drabbats av problem och behöver reda ut vad som egentligen hände efter deras räd mot transportnätet i Mexico. Det hela blir inte lättare av att Mexico styrs av rivaliserande krigsherrar, som knappast uppskattar yttre inblandning. Lycka till!

Played at

LinCon (1991)


Send corrections for this page