About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

MegaTraveller (LinCon 1991)

RPG system: MegaTraveller
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

LSFF (Linköpings Science Fiction Förening) & SADS

By

OrganizerAndreas Björklind
OrganizerPeter Nordgren

Description

MegaTraveller™ är det ursprungliga science-fiction-rollspelet. Det utspelas i ett imperium på fall.
En diplomatisk delegation skall lämna in en skrivelse till kejsar Lucan på Capital - imperiets centrum. De sex sändebuden reser med ett av ImperialLines stoltheter, en ny stjärnkryssare. Men allt står inte rätt till på skeppet Coreward Caravan...
Det behövs inga förkunskaper, det du behöver veta får du i god tid.

Played at

LinCon (1991)


Send corrections for this page