Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Värld Utan Bråk

RPG system: Systemløst

By

OrganizerDennis Wikman

Description

Klockorna stöna döende sång, tillsammans i klenarmad famn. Skriken vittnar om Dödens perrong, färjeman kommit till hamn.
Ack, ögon som vittnar om sorg. Livlösa, vackra som natt. Förstörda, raserade, hjärtans borg, där ogräs nu leker tafatt.
Kyss under spindelvävd himmel, promenad över grus och ben. Vals i det dystraste vimmel, av drama och grådystra sken.
Skallar som klickar i takter, gräshoppor spelar sin stråk. Där kärlek och lyckan är makter, i en värld där det inte finns bråk.

Äventyret är ett Närtidslajv som utspelas år 1976, då vietnamkriget tog slut. Det skildrar en grupp människor som tappade kontakten under kriget och nu lovat att träffa varandra ännu en gång. Men mycket har ändrats, och mer kommer att ändras...

Played at

SävCon VIII (2008)


Send corrections for this page