About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Cairlevens öde

RPG system: Drakar och Demoner
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Henrik Andersson (II)
✏️Beatrice Jensen
OrganizerBeatrice Jensen

Description

Till Den Allerhögste, Konungen av Kairgen och tillika Innehavaren av Påfågelsspiran.
Jag är blott en ringa tjänare, bosatt långt västerut i Ert väldiga konungarike. I många år har jag levt här i fruktan för angrepp från de omkringliggande kungadömena och lojalt följt lagars påbud om att ej fraternisera med våra fientliga grannar. Till min stora sorg verkar det som om skuggan av Er vishet inte längre når gränserna i Ert rike ty här i Det Yttersta Väster frodas illojala och förrädiska idéer mot Ert styre.
Som Ni i Er oändliga vishet kanske redan vet om ligger en vacker stad vid floden Levens strand, just nära gränsen. Denna stad, Cairleven, styrs av en hård och tyrannisk herre, Annendor Kleve, och denna man drivs av förrädiska avsikter mot Ert styre. Han har aktivt uppmuntrat handel med de omkringliggande kungadömena, tvärt emot Era lagar. Staden blomstrar på grund av detta och det är min fasta övertygelse att han i hemlighet vill starta upp hemliga diplomatiska förbindelser med dessa fientliga kungadömen. Jag undrar därför om Ni i Er outsägliga nåd önskar att någon kunnig och erfaren person tar tag i situationen. Jag hade förhoppningar om att Ni i Er ouppnåeliga vishet skulle finna mig lämplig för denna uppgift.

Med förhoppning om ett snabbt svar
Er lojale tjänare.

Played at

SolCon II (1997)
UppCon '97 (1997)


Send corrections for this page