About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

’44 (GothCon 1988)

Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Ygdrasil

By

✏️Mikael Palo

Description

Det är år 1944 och andra världskriget rasar vidare, fast världen frågar sig när och inte om axelmakterna skall kapitulera.

Strax söder om Litauen har ryska stridskrafter omringat en tysk truppsamling.

Ett tyskt "frivilligt" pansargrenadjärregemente bestående av män från de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen har blivit avskurna från de övriga tyska stridskrafterna. Regementet har hållit ut i tio dagar, men nu håller de sista fästerna att rensas upp av ryska stridskrafter.

Andra pansargrenadjärkompaniet har hållit en gård i tio dygn. För tio dagar sedan bestod kompaniet av 83 man, men nu finns bara första pluton kvar vid gården och de består nu endast av totalt sex man.

De sex männen är från Litauen och de har kämpat i den tyska armen i nästan två år. De sex männen har samtalat under natten och kommit överrens om ett beslut som verkar omöjligt att utföra, men inger dem hopp . Beslutet iMebär att de inte skall ge sig utan de skall istället försöka ta sig igenom de ryska linjerna och återvända till sina hem och väl där försöka leva som människor igen.

Just som de diskuterar hur de skall ta sig hem exploderar en granat utanför och de hör ryska trupper som är på väg att anfalla.

Played at

GothCon XII (1988)


Send corrections for this page