About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D, lag (GothCon 1989)

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Ygdrasil

By

✏️Johan Lindqvist

Description

Fem äventyrare med god erfarenhet har här samlats för att lösa årets problem. Det krävs som vanligt mer än en säker svärdsarm. List och välutvecklat samarbete lär behövas för att klara den uppgift som den store Ärkemagikern Timolas givit er.

De deltagande lagen medför var sin spelledare, som sedan får leda för något av de andra lagen. Detta ställer krav på spelledarna och visar han inte god spelledarerfarenhet kommer hans lag ej att få ställa upp i turneringen. Minimiålder för spelledare ät 17 år. Spelledaren skall vara med på genomgången som börjar tre timmar före själva turneringen. Observera att det är spelledaren som skall anmäla laget.

Spelfigurer och allt bakgrundsmaterial kommer att skickas ut, tillsammans med de regeländringar som gjorts. Bedömningen bygger på hur uppgiften löses, rollspel samt hur er spelledare sköter sig.

Turneringen spelas i ett kval och en final. I finalen kommer alla sex lagmedlemmar att få spela. Ygdrasil och Bifrost står då för spelledarna.

Played at

GothCon XIII (1989)


Send corrections for this page