About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D, individuellt (GothCon 1988)

(AKA: Det var väl ingen konst, Goda råd är dyra, Väktaren i ravinen)

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Bifrost

By

✏️Tommy Bengtsson
✏️Andreas Bladh
✏️Martin Börjesson
OrganizerTommy Bengtsson
🎨Andreas Bladh

Download

PDF Bakgrund [Swedish] (0.4 MB)
PDF Del 1: Det var väl ingen konst [Swedish] (2.9 MB)
PDF Del 2: Goda råd är dyra [Swedish] (1.9 MB)
PDF Del 3: Väktaren i ravinen [Swedish] (2 MB)

Description

En turnering som bygger på deltagarnas individuella prestationer i rollspel. Egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga och målmedvetenhet ställs på prov. Sex stycken för varandra obekanta spelarfigurer samlas för att tillsammans lösa en uppgift och övervinna svårigheter i form av monster, fällor, fiender med lömska planer, och inte minst personliga svagheter.

Scenariorna utspelar sig i en annan tid, där magi och mirakel är en del av verkligheten, och världen terroriseras av i sanningen fruktansvärda monster. I denna värld finns det två större människoriken som varit i krig med varandra så länge legenderna kan minnas. Strider har stått såväl i maktens boningar som på slagfälten, och alltjämt är det fältherrar och diplomater som har makten. I denna händelserika omgivning har spelarfigurerna sin tillvaro, äventyrare utan fast punkt och med ett brinnande intresse för ovanliga företeelser och spännande utmaningar.

Turneringen går i tre etapper: kvalificeringsomgång, semifinal och final. Till semifinalen skall 36 personer kvalificera sig, och av dessa skall sex personer utmärka sig och gå till finalen. Bedömningen sker på grunder av de andra spelarnas åsikter och i viss mån spelledarens uppfattning. En detaljerad beskrivning av bedömningen kommer att fås i samband med anmälningsbekräftelsen .

Spelare skall vara bekanta med AD&D-spelet. Material kommer att användas både ur Players Handbook och Unearthed Arcana, men modifieringar kommer att göras i den utsträckning det befinnes nödvändigt.

Played at

GothCon XII (1988)

Referenced in the following articles

Gothcon XII Page 6 The Beholder 2 1988 (Våren 1988) The Beholder


Send corrections for this page