About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

De dödas festmåltid

Front page for De dödas festmåltid

RPG system: LexOccultum
Participants: 5 players

By

✏️Richard Nilsson
✏️Sara Salkvist
OrganizerRichard Nilsson
OrganizerSara Salkvist

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.2 MB)

Description

Dessa vampyrer var de döda som nattetid lämnade sina kyrkogårdar för att suga de levandes blod, antingen genom halsen eller magen, efter vilket de återvände till sina gravar. De utsugna levande magrade, bleknade, tappade matlusten; och de sugande liken växte sig feta, antog en högröd färg, blev riktigt tilldragande. Det var i Polen, i Hungern, i Schlesien, i Mähren, i Österrike, i Lothringen, som de döda ordnade denna festmåltid.
Voltaire, uppslagsordet "Vampyr", Dictionnaire Philosophique (1764)

Södra Ungern, 1752. Efter årtionden av krig, pestepidemier, svältkatastrofer och turkisk ockupation har den habsburgska överheten beslutat att återbefolka det nyligen befriade området vid Europas ände. I staden Timisoara råder febril aktivitet att bygga upp en livskraftig industri, varje dag anländer tyska kolonisatörer som hamnar i konflikt med de bofasta och i söder lurar fortfarande hotet från Osmanska riket.

Då utbryter en veritabel vampyrhysteri i området. De vidskepliga ortsborna påstår att de döda nattetid reser sig ur sina gravar för att hemsöka de levande. Inte nog med att hysterin leder till att kyrkogårdar och kapell skändas av de panikslagna massorna; vad värre är hotar vidskepligheterna återkoloniseringen och den österrikiska kronans investeringar.

För att stävja oroligheterna och skydda österrikiska intressen sänder ärkehertiginnan Maria Teresia en grupp förtrogna för att undersöka saken. Vad de finner hotar ställa både Upplysningens och kyrkans sanningar på ända.

Played at

Stockholms Spelkonvent (2008)


Send corrections for this page