About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Heliografstation 44 svarar ej

RPG system: Mutant – Undergångens Arvtagare

By

✏️Joakim Bergström

Description

Ett äventyr till Mutant – Undergångens arvtagare

Kvällen hade blivit sen och höstmörkret klädde Musközonens randområde i en trygg skyddande kappa. Långt där borta i öster spelade två märkliga ljuspelare upp mot de låga molnen som en ständig påminnelse om att zonen aldrig sov. Trots att det var ovanligt kyligt för årstiden var de flesta pyrier rätt nöjda. Utan den bitande frosten hade nog gassländeinvasionen för tre veckor sedan blivit än värre än vad den faktiskt blev.

- Vad sägs om ett parti Kejsare? Vilgot tittade med en uppmanande blick mot sina fyra nya vänner, filurer han visste han skulle spendera minst ett år med. Ett år inspärrade i ett trångt kyffe. Ett år på vakt i ett av samfundets nybyggda stolta vakttorn.

För ovanlighetens skull var det Ho-Ho som svarade först. Kråkan öppnade näbben;

- Tja, varför inte. Det var länge sedan och jag behöver ändå…”

Längre han Ho-Ho innan de fem nåddes av ett märkligt fräsande ljud följt av ett kraftigt ljussken. Och ett skrik av smärta.

Innan någon av dem han resa sig upp hördes tre kraftiga knallar. Bekanta ljud för de nyablivna soldaterna. Pyriska skarprättarkarbiner som avfyrades.

- För möken! Vi är under attack! Vi är anfallna! Parafin kastade manteln åt sidan och slet fram sin väloljade sabel.

Då kom nästa smäll. Och den här gången var det ingen Skarprättare. Det var något mycket, mycket värre.

Välkommen till Heliografstation 44 svarar ej. Ett äventyr till Mutant – Undergångens arvtagare där du och dina kamrater axlar rollerna som fem unga pyriska soldater. I äventyret får rollpersonerna stifta bekantskap med osunda zonmonster, illvilliga officerare, livsfarliga stridsgaser, förvirrade robotar från tiden innan katastrofen och mycker mer. Så ta chansen att guida den bildade ångbåtsintresserade Vilgot Itterkvist, den rättrådige soldatsonen Waldemar Karän, bulldogsbruden Iosefin Eifoos, kråkan och poeten Hu-Hu Wassberg och aristokraten Parafin Eidärsparre genom sitt första blodiga uppdrag i Pyrisamfundets tjänst.

Played at

Stockholms Spelkonvent (2005)


Send corrections for this page