About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hugget som Stucket

Front page for Hugget som Stucket

RPG system: Freeform d'extreme
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Bacchus Förlustelse Falang

By

✏️Erik Lundström
OrganizerErik Lundström

Download

PDF Scenario [Swedish] (4.4 MB)

Description

Våld - ett nygammalt fenomen

Med anledning av de hemska våldsdåd som härjat staden den senaste tiden har Bacchus Förlustelse Falangs DramaMedia grupp haft öppet hus.

av Onar

I sina lokaler och i sina medier har dessa driftiga pojkar fört en debatt och en workshop kring fenomenet våld, bl.a. sett ur ett historiskt perspektiv och med tyngdpunkten på det fiktiva våldet som presenterats i hologram och tv.
Även tidigare skildringar av våld, exempelvis 1900-tals filmer som Clockwork Orange och Reservoir Dogs har det hållits föredrag kring. Romaner med våldsamma inslag har man dock inte behandlat i sina workshops. Erik Lundström kommenterar sorgligt detta tillkortakommande med att människor idag helt enkelt inte har tid att läsa böcker om de inte är manualer till nätläsare. "Dessutom har jag själv haft svårigheter att få tag i de riktigt gamla godbitarna, det är ju inte precis så att de kommer i nytryck något mer", säger Erik ironiskt och skrattar. "Sist en roman trycktes var visst tre år sedan tror jag", tillägger han.
Materialet som tagits fram för tillställningen är mycket blandat och har mer av tema än tidigare produktioner från BaFF. "Jag har länge velat göra något kring temat våld, det är ju ett nygammalt fenomen liksom", säger Erik utan att förklara närmare var han avser mer nygammalt. "Det handlar mer än någonsin om att ge en stämningsbild av våldet och att låta besökaren känna sig såväl utsatt av som ansvarig för våldshandlingar. Jag brottades länge med problemet att inte falla i den fälla som många med avsikt att skildra våldets fasor fallit i: att genom att gestalta våld och göra det tillgängligt för allmänheten själv skapa nöjesvåld.
Erik har varit ansvarig för detta projekt såväl under förberedelserna som under själva workshopen. "Stefan har haft fullt upp med något annat projekt". (Stefan Karlsson är BaFF´s andra ankare inom DramaMedia produktionen). Stefan som också är närvarande vid intervjun tittar med sömniga ögon på mig och skakar på sitt huvud... "äh, jag vet inte" mumlar han. Som vanligt, täker jag och går för att se lite mer på de olika momenten i BaFFs öppna hus "Våld!".
Erik förklarar senare för mig att tv varit på honom för att få göra ett program om tillställningen och han har givit förhandlarna sin tillåtelse men endast under villkoret att han själv ska få vara med under produktionen. "Ja, jag har själv många idéer om hur ett sådant program skulle se ut. Det går inte att endast göra ett reportage om vår debatt/workshop, det skulle inte föra fram budskapet. Nej, det måste finnas med något annat, något som passar sig i tv-mediet."
På frågan vad hans idéer består i svarar han att programmet bl.a. kommer innehålla en interaktiv teater som modifierats för att passa i tv-programmet. "Det är en berättelse som både väcker avsky och eftertanke. Handlingen kretsar kring en ung man och hans livsöde i staden."
Berättelsen Erik pratar om bär den förbryllande titeln "Lyft på hatten för Herrelifru Tinkari" och är avsedd för 4 interaktiva berättare. Undertecknad har själv deltagit i en förhandsupplevelse och så mycket kan jag säga att det är en mycket nyanserad skildring av våld som erbjuds. På frågan om Erik inte inspirerats väldigt mycket av ovan nämnda film, Clockwork Orange, nickar han instämmande. "Inte speciellt svårt att upptäcka", tillägger han.
Hela programmet har döpts till "Hugget som Stucket" och kommer att sändas varje kväll hela helgen på kanal Jeux de rôles d'art.

Ett scenario som måste upplevas. Känslan av våld är målet och friform är vägen. I Hugget som Stucket tar sig Erik Lundström an ett alltid lika brinnande ämne, absolut ingenting för den vekhjärtade.

Played at

SydCon 7 (1998)


Send corrections for this page