Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Lång väg hem

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Jonas Schiött
OrganizerJonas Schiött

Download

Zip Scenario [Swedish] (0.8 MB)

Description

Dammet börjar så sakta lägga sig igen. "Några skador?"
Huvudskakningar. "Byte?"
"Några kopparmynt, ett halvdussin billiga svärd och läderrustningar som jag inte skulle vilja ta i med tång."
Vår vanliga krigslycka, med andra ord. Undrar vad de kan ha varit ute efter. Den här hålan ser inte ut att ha något vitt att stjäla.
"Vad var det ledaren svamlade om innan han dog?"
"Jag tyckte han sa'ni sabbade ba..."
"Pass på. Byborna börjar krypa fram igen."
"Sitt upp. Det ser mer impande ut."

Denna turnering kan man ej föranmäla sig till. Först på konventet kan man anmäla sig och man skall ha en egen spelledare som är med på spelledargenomgången.

Played at

GothCon XIV (1990)


Send corrections for this page