Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Traveller (GothCon 1993)

RPG system: Traveller
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Olof Biander
✏️Sten Düring
organizerLennart Jörelid

Download

PDF Scenariet (18,3 MB)

Description

MOUGHAS/REGINA
129-1103
¶Under de sista månaderna har ett flertal agrara produktionsenheter förstörts. Regeringen besvarar såvitt man känner till inga frågor rörande orsaken.Ω

REGINA/REGINA
¶Till ny vetenskaplig och teknisk ledning på forskningsstationen Moughas Alpha har utnämnts: Hans Diemar, Hogandi lma, Sioned Ghoti samt Tommy Hedin.Ω

Played at

GothCon XVII (1993)


Send corrections for this page