About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Return of JED-I

RPG system: Paranoia
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Whacko Knights

By

OrganizerPeter Norell

Description

Vem är den svartklädda personen i hjälm och vad innebär det konstiga meddelandet som dyker upp på eran kom-konsol? Är "Beam me up, Scotty!" något kodmeddelande från mutantförrädare? Vad är projekt "HAL 9000" som Research&Design planerar för något?

Played at

GothCon XIX (1995)


Send corrections for this page