About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sagan om Sagan

Front page for Sagan om Sagan

RPG system: Freeform
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Gargarisma

By

✏️Mårten Haglind
✏️Magnus Rolöf
✏️Kristoffer Schollin
OrganizerMårten Haglind
OrganizerMagnus Rolöf
OrganizerKristoffer Schollin
🎨Tobias Garsell
🎨Magnus Rolöf
📰Kristoffer Schollin

Download

PDF Scenario [Swedish] (34.9 MB)

Description

Det var en tid av barnagråt, då svultna ulvar injagade skräck i allmogen som kurade framför sina falnande torvbrasor. Det var en tid av missmod, då en gång stolta torpare ej längre gittes lyfta sina blickar från sina trasiga träskor. Det var en tid av sjukdom, höstmörker
och dålig andedräkt.

Men det var också en trollens och tomtarnas tid, en tid då De ännu levde bland oss, till prästers fasa och ridderfolks förtret. Det var en sagornas tid. Ni förstår, på denna tid var sagorna en del av livets nödtorft. De var viktigare än mat och rikedom. En stor köttpaj var väl alltid trevligt, men på en god saga kunde man stå sig en hel vecka. Folk var ju vana vid att svälta, men utan sagor blev barnen till krumma elaka små knytt, mormödrarna vissnade och dog i drivor, misärens stickande dofter spred sig över bygden och allt verkade meningslöst och grått.

På GothCon färdas fyra resande sagoberättare genom detta land. Med sig för de en saga. Eller är det sagan som för dem med sig?

Välkomna!
Gargito, ergo Tomticus Sum.

Played at

GothCon XIX (1995)
SolCon II (1997)

Referenced in the following articles

Fritt fall Page 24 Sverox Nr 33 (Januari 2004) Sveroks medlemstidning


Send corrections for this page