About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Att (åter)vinna ära

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Martin Birgersson
✏️Anders Lindskog

Description

- Men det var ju bara en bondflicka och hon ville ju först. Kalla det våldtäkt är väl alldeles för hårt? - Ta i från mig min paladinhoodl Är ni inte kloka? Vad ska far säga? - Men far, du kan inte mena det. Göra mig arvlös om jag inte återvinner familjens ära. Det var ju inte mitt fel, hon förhäxade mig.

Sade Orvar Järnnäfe dagarna innan han tillsammans med sin äckligt ädle bror, Laman Jarl Järnnäfe, en mindre nöjd hovmagiker vid namn Nathrandurris Malenthanas, en enögd skogsvakteare Sethirion Tresmantess, allmänt kallad Seth och att förglömma sin gamla amma Märta Snupplehuff gav sig iväg för att återvinna den ära som förspillts över en bondflickas kropp.

Motto:Vetskap, bör grundas på iakttagelser av fysikaliska experiment utförda under noggrant kontrollerade förhållanden.

Played at

HelCon -90 (1990)


Send corrections for this page