About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ett Familjeföretag

RPG system: Drakar och Demoner Chronopia

Organized by

Myriad

By

✏️Johan Sjöberg

Description

Det rådde en andäktig tystnad i det fönster-lösa rummet. Allt som hördes var ett dampat surrande från den fottrampade kraniumsågen av märket Durgil, en sann trotjänare som införskaffats redan när farfar var pojk. Fastspänt på den låga, slitna och fläckiga arbetsbänken låg dagens arbete: ett anonymt levererat lik för expressuppstoppning. Runt bänken stod famljen Durslås, redo att hugga in.

Familjen Durslås Likuppstopparverkstad är ett blomstrande familjeföretag. Affärerna går strålande. Alla, från den mest fisförnäma alvfurste till den sorgsnaste uteliggare, verkar vilja ha ett alldeles eget uppstoppat lik och de är beredda att betala för det.

Men så en morgon ligger ett paket med ett överraskande innehåll på farstutrappen. Ett innehåll som hotar idyllen på Skruvtvings-gatan.

Played at

StocKon IV (1998)


Send corrections for this page