About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Halean: Presentation och speltest

RPG system: Halean
Participants: 1 GM, 3-4 players

By

✏️Tobias Olsson Grahn
OrganizerTobias Olsson Grahn

Description

Det är nästan 200 år sedan den stora katastrofen ägde rum. Katastrofen medförde att människorna blev tvungna att fly till kusterna i kraftigt decimerade skaror. Från att ha varit en välbefolkad värld med städer på tiotusentals invånare och vidsträckta kungariken har det nu övergått till en värld där kungariken bara omnämns i böcker och kuststäderna skapat egna små stadsstater med sina egna respektive inlandsområden. Många av de forna städerna sägs fortfarande stå tomma och fria att bosätta sig i, men rykten talar om hur märkliga bestar och vandrande döda drar runt på dess gator.

Ni har fått i uppgift att ta er in i den övergivna staden Vahill och ta reda på om det är möjligt att
bosätta sig där.

Arrangemanget är tänkt att bestå i två delar; den första delen är en översiktlig presentation av reglerna till Halean och i den andra delen kommer de som vill få skapa en karaktär och spela ett testäventyr som tar ungefär 4 timmar.

Played at

Wexio Spelkonvent (2016)


Send corrections for this page