About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Dominions of Supremacy

By

DesignerMathias Broxvall
DesignerAndreas Johansson (II)

Stockholms Spelkonvent (2010), Hangaren på Subtopia i Alby, Botkyrka kommun, Sweden

OrganizerMagnus Jägerström

Description

A game about galactic exploration, colonization and conquests.

Dominions of Supremacy is a strategic boardgame that can be compared to classical computer games as Master of Orion, Startrek BOTF, or GalCiv etc. It's a 4X game which means that it's all about the eXploration, eXpansion, eXploit and eXtermination of other players.

The players represent different races that have just started to colonize the galaxy. By developing your home planet, creating new colonies and conquering the planets of your enemies you can win the game. Or, stay in the background and concentrate your strength to conquer the remaining few artifacts left by an ancient civilization, which may hold the key to the Universe's secrets.

The game is played on LinCon, one of Sweden's largest game convents with around one thousand attendants.

Dominions är ett strategiskt brädspel som bäst kan liknas vid klassiska datorspel som ex. Master of Orion, Startrek BOTF, etc. Spelarna representerar olika raser som precis börjat kolonisera galaxen. Genom att bygga upp hemplaneterna, skapa nya kolonier och erövra planeter från motståndarna
15www.lincon.sekan du vinna om du slår ut alla dina motspelare. Eller, så håller du dig i bakgrunden och koncentrerar din styrka på att erövra de få kvarvarande artifakterna av en urgammal civilisation; nyckeln till universums hemligheter.Spelet kan spelas av upp till 5 deltagare och har moment av strategi, diplomati och uppbyggnad. Vi kommer att inleda med en regelgenomgång och partierna tar cirka 4-5 timmar. Det finns många variationer av spelet och om intresse finns så kan vi även sätta upp alternativa scenarion.

DoS är ett strategiskt brädspel som bäst kan liknas vid klassiska datorspel som ex. Master of Orion, Startrek BOTF, eller GalCiv. Även om spelet är strängt anpassat för att passa som brädspel så finns de flesta element ifrån klassiska 4X spel som utforskning, uppbyggnad, utveckling och utrotning av de andra spelarna.

Spelarna representerar olika raser som precis börjat kolonisera galaxen. Genom att bygga upp hemplaneterna, skapa nya kolonier och erövra planeter från motståndarna kan du vinna om du slår ut alla dina motspelare. Eller, så håller du dig i bakgrunden och koncentrerar din styrka på att erövra de få kvarvarande artifakterna av en urgammal civilization; nyckeln till universums hemligheter.

Spelet kan spelas av upp till 5 deltagare och har moment av strategi, diplomati och uppbyggnad. Vi kommer att inleda med en regelgenomgång och partierna tar cirka 4-7 timmar. Eftersom det är svårt att hoppa in i ett pågående spel så är det bra för alla att vara där vid starttiden. Det kommer att finnas ett eller två spel dvs 2-5 eller 4-10 kan spela per pass under konventet.

Played at

LinCon (2005)
Stockholms Spelkonvent (2010)

LinksSend corrections for this page