About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hunter Planet - Jaktsafari på planeten Mylla

Organized by

Ygdrasil

By

OrganizerTorbjörn Hestad

Description

JAKT RESOR AB
( Det vänliga altemativet)

Vi har äran att inbjuda Er till jaktsafari på vår senaste jaktdistrikt
Planeten Mylla

Vi tar nu emot anmälningar från intresserade personer.
Endast 1000 Krediter kostar det Dig.

Även Kejsaren och hans hov har varit där.

"Det är bätre än att jaga Wumps hemma!"
Jannerso Scutts, en välkänd storviltsjägare

Vi är till för er.

(Finstilt) Att notera: För alla jägare gäller nedanstående
Jakt Resor AB frånsäger sig allt ansvar och skulle någon form av fysisk eller psykisk skada oberoende av vad som framkallade detta framkomma är Jakt Resor AB juridiskt ej ansvarig för detta. All material som Jakt Resor AB tillhandahåller åt kunden är kunden ekonomisk ansvarig för. Kunden är skyldig att följa de lagar och förordningar som gäller intergalaxiska jaktsafarin.

Played at

GothCon XVI (1992)


Send corrections for this page