About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ett enkelt uppdrag...

RPG system: MERP
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Ygdrasil

By

OrganizerMats Olsson

Description

Klanen Aldurlingas har lidit svårt under de två vintrarna i exil, på flykt undan pesten. Ändock var nöden och döden större för dem som inte velat eller kunnat följa klanen i exil. Åter hemma kan sorgen och saknaden efter dem som dött inte få hindra kampen för överlevnad. Säden är slut och boskapen död. För att klara den kommande vintern måste mat skaffas, och för det krävs mynt, och mynt är det ont om.
Handeln som dog ut under exilen har alltid varit klanens livsblod, och börjar inte blodet flyta snart kommer klanen att gå under.
Ni har utvalts att ta er till Esgaroth och se vad som hänt där, och om möjligt utröna vad som behövs för att starta handeln igen.
Lycka till!

Spelledaren kommer att få spela äventyret innan han skall leda det. Äventyret är rätt långt, och kan förmodligen inte avslutas
inom den avsatta tiden. Tanken är att vid speltidens slut samlas poängen in och spelare samt spelledare är sedan fria att fortsätta att spela om så önskas.

Played at

GothCon XVI (1992)

TriviaSend corrections for this page