About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Det heliga Landet

RPG system: GURPS

Organized by

Black Duck

By

✏️Magnus Ölundh

Description

År 1129 e kr. De två riddarna och deras följeslagare var pa till Jerusalem från Tyrus som erövrats av de kristna 1124. Sällskapet skulle underställa sig Balduin i dennes planerade anfall mot Damaskus. Odet ville dock annorlunda: en våldsam sandstorm bröt ut och sällskapet kom på villovägar. Det var som om en illvillig kraft gjorde sitt bästa för att utplåna dem, men när allt synes förlorat kunde gruppen se konturerna av en stad mellan två höjder. När de kom närmare upptäckte de att staden lag i ruiner och saknade stadsmur. Stormen tilltog alltmer i styrka ju närmare de kom. som om den ville förinta den lilla skaran innan de nådde säkerheten bland stadens ruiner.

Played at

MittCon (1995)


Send corrections for this page