About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Mors Ianua Vitae - Döden är livets port

RPG system: Ars Magica

Organized by

Domini Canis

By

✏️Lars Rocksén

Description

"Vart år vi på väg?" Sarina. illusionisten. såg som vanligt frågande ut.

''Ett romerskt härläger har siktats", sa kapten Tom Llewellyn. "Det är vår plikt att undersöka det."

"Ja, men det här lägret år speciellt", sa Romulus, sällskapets andre magiker. "Jag har hört sägas att där pågår offer och skändning av jungfrur. Djävulen själv sågs gå omkring dar. Deras ledare saknar dessutom all möjlighet att pumpa runt levnadsvätskorna i kroppen."

"Vänta nu", sa Nim, dvärgen. "Försvann inte Romarna för jättelänge sen? Och vadå levnadsvätskor..."

Played at

MittCon (1995)


Send corrections for this page