About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Tvära kast och ingen rast

(AKA: Hellre en alv i nävenän tusen i tältet)

RPG system: AD&D

Organized by

Black Duck

By

✏️Björn Borg
✏️Fredrik Börjesson

Description

Färdigheter: Bör veta hur AD&D fungerar
Bedömning: Rollspel. rollspel, rollspel och hur roligt ni GM hade det.
Bra att ha: Förmåga att spela en roll. en stickad toppluva (ifall strömmen går), godis eller frukt (beroende pa GM—lör mutor när det börjar gå dåligt), slickepinne (för blodsockrets skull).

Glöm allt ni trodde er veta. Rensa huvudet från stela och ingrodda tankar. Glöm det som betraktas som gott respektive ont. Träd in i en ny världsordning där människan slåss mot de demoniska alverna för att överleva. Konungen har drabbats av en mystisk sjukdom, antagligen orsakad av alvernas mörka och förvridna magi. Alla försök att få konungen att tillfriskna har varit förgäves, varken Xoghays präster eller konungens magiker kan göra något. Enda hoppet är att få tag på örten alvöga, en ört som används uteslutande av de korrupta alvmagikerna.

Mänskligheten har, efter 40 år av stridande, äntligen börjat resa sig mot alverna, men om Konungen dör kommer moralen hos folket att dala och alverna blir människornas herrar. Ni har blivit speciellt utvalda för detta mycket viktiga uppdrag. Det ni gör kan bli avgörande för hela mänskligheten. Allmänheten far inte oroas, därför måste ert uppdrag ske under största hemlighet. Vi litar pa er. För Konungen, riket och Herren! Lycka till!

Played at

MittCon (1995)


Send corrections for this page