About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Vägskäl 68

By

✏️Rosalind Göthberg
✏️Eva Wei

Description

Vägskäl 68 berättar historien om en grupp studenter, deras vänner och den politiska kamp de förde under det dramatiska året 1968. Vems kamp är viktigast i en värld som svajar av hårda politiska vindar, vad är man beredd att offra för att uppnå sina mål och vad ska man ta vägen om man inte på riktigt kan höra hemma någonstans?

♥ Att spela ut några av de många gräsrotsrörelsernas komplicerade interna förhållanden.

Played at

Prolog (2019)


Send corrections for this page