Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Hövdingasaga

Participants: 1 GM, 1 player

By

✏️Jaanusz Maxe

Description

Hövdingasaga är en interaktiv berättelse för en (1) spelare och en spelledare, och handlar om en flickas uppväxt in i den magiska roll som varit hennes sedan födseln. Berättelsen fokuserar på frågor om ansvar, lojalitet, familjekärlek, personlig frihet och livsval. Frågor som sjukdom och död inom familjen finns med. Närhet och kramar förekommer

♥ Under en dryg timma deltar du i en mystisk och lågmäld berättelse, där fokus ligger på livsfrågor snarare än problemlösning.

Played at

Prolog (2019)
Prolog (2020)


Send corrections for this page