Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Operation X357i

RPG system: Warhammer 40,000 Roleplay med modifiering

By

✏️Jessica Roos
OrganizerJessica Roos

Download

Zip Scenario [Swedish] (0 MB)
Zip Characters [Swedish] (3.5 MB)

Description

- En nödsignal har kommit in kapten. Det tycks komma från nord, nord, ost i den gotiska sektorn.
- Vet vi vem som är avsändaren Astropar Niemel?
- Navigator Josette på lyxyachten "The Mirage", kapten.
- Helvete
......
- Ni hörde ordern?! Planeten är för oss okänd, men tycks främst bestå av fuktig djungel, åtminstone i de delar som kommer att beröra er. Signalen från The Mirage har dött ut, men vad vi förstått så har skeppet kraschlandat efter ett anfall, så vi vet inte vad som väntar. Kejsaren är med er, och kommer uppskatta den nya världen till hans Evia Imperium. För Hans Helighet!

Ett scenario hemmahörande i Warhammer 40K-världen där ABSOLUT inga förkunskaper krävs! Här kommer scenariot ändra insiktning beroende på spelarna snarare än SL:s hemliga önskemål och skjutglada fingrar äro välkomna.

Alla spelar fullfjädrade spacemarines - Kejsarens allra största krigare!

Played at

SävCon XI (2011)


Send corrections for this page