Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

The Last Dragon Egg

Participants: 1 GM, 3-4 players

By

OrganizerRikard Petersson

Description

Striderna har varit i många år. Den största makten och styrkan har varit drakarna. Dem har stridit och dött. Nu finns bara ett ägg kvar. Det sista drakägget. Uppgiften har fallit på dig att försvara det. Lycka till General! Strid väl eller dö med ära.

Ett rollspel där du leder en här för att försvara det sista drakägget.

Played at

Calcon XXVI - Kittla aldrig en sovande drake (2020)


Send corrections for this page