About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

A Reign of Terror

RPG system: FATE The Ministry Initiative - roleplaying in The Ministry of Peculiar Occurrencies
Participants: 1 GM, 2-10 players

By

✏️Magnus Bergqvist
OrganizerMagnus Bergqvist

Download

Zip Scenario [Swedish] (0.1 MB)

Description

Doktor Basil Sounds harklade sig för att få församlingens uppmärksamhet.

”Mina damer och herrar, ni känner säkert till nyheterna om den senaste tidens oroligheter. Vi har rapporter om attacker mot fartyg i hamnen, sprängningar av tågbroar, och uppgifter om beväpnade automatons som rånat banker, muséer och även attackerat fabriker. Vi har nu fått uppgifter om att Parlamentet och kanske även kungahuset är i farozonen. Läget är synnerligen allvarligt.”

Doktor Sounds tittade på de församlade agenterna. Han visste att de senaste två veckornas händelser inte kunde ha undgått dem. Över hela London cirkulerade ryktena om att det skulle vara allt från irländska separatister till suffragett-rörelsen eller andra samhällsomstörtande element som socialister eller än värre saker.

”Det är därför jag nu sätter samman en speciell arbetsgrupp, vars enda syfte är att ta reda på vem eller vilka som ligger bakom, och sedan stoppa dem innan fler attentat hinner utföras. Ni som inte blir utvalda att ingå i arbetsgruppen fortsätter med era vanliga arbeten. Världen står inte still.”

Ni utgör den här speciella arbetsgruppen vid det hemliga Ministeriet för Sällsamma Händelser. Vilka rykten är sanna, och vem kan man lita på? När och var kommer nästa attentat att ske? Det är er uppgift att skydda Drottningen och det Brittiska imperiet, till er hjälp har ni de senaste teknologiska hjälpmedel som går att uppbringa i en steampunksetting under sommaren 1897.

Played at

Borås Spelkonvent 32: Beatitudo est amet (2014)


Send corrections for this page