Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Välkommen tillbaka!

RPG system: LARP Mage ½-Live
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Atlantis

By

OrganizerHolger Jacobsson
OrganizerNisse Lindeberg

Description

En ny hybridform av live och klassiskt rollspel där du spelar dig själv på Uppcon.
Du skall klä dig som ditt sanna jag, d.v.s fritt och genomtänkt.

Eftersnack efter avslutningen. (Out of character.)
Ytterligare information fås genom bekräftelsen.

Played at

UppCon '94 (1994)


Send corrections for this page