About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Crown of Chaos

RPG system: Warhammer Fantasy Roleplay
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Atlantis

By

✏️Leif "Laffe" Eriksson
✏️Stefan Karlsson (I)

Description

"I begynnelsen fanns Världen, utanför den Intet. I Världen fanns Gott och Ont, i Intet Ordning och Kaos. Gott och Ont var i balans, emedan Ordning och Kaos stred om vem som var starkast och försökte övervinna varandra.
Kaos lade ner stor del av sin kraft i en krona, och gav den till en av sina demoner på det att denne skulle styra orkerna. Grönskinnade horder strömmade ner från bergen och översvämmade Världen, och Ordning oroades. Ordning skapade sig en kämpe bland människoma som kom att kallas Sigmar, och gav honom i uppdrag att krossa orkerna. Sigmar samlade en stor här och marscherade till dvärgarna, som var hårt ansatta av orkernas styrkor. Där enades de två härarna och i ett långt slag som varade i trenne dagar och trenne nätter kossades Kaos härar.
Mitt på slagfältet sökte Sigmar demonen och med ett väldigt slag som skakade marken klöv han på en gång dess krona i fyra delar och huvudet i två. I detta ögonblick förlorade Kaos kontrollen över orkerna som flydde från slagfältet. Den kraft som Kaos hade lagt ner i kronan var så stor, att utan den kunde Kaos inte existera. För att undslippa nederlag och undergång, delade sig Kaos i fyra olika makter, som kom att kallas Slaanesh, Nurgle, Tzeentch och Khorne.
En av kronans delar försvann på natten som följde, och ingen såg den därefter. En skärva sändes till alverna, den tredje togs om hand av dvärgarna och den fjärde fördes till människomas boning av Sigmar som en segertrofé. Om kronans delar någonsin återförenas i en pervers magisk ritual, kommer Kaos att återuppstå i sin sanna och forna kraft."
Utdrag ur Wilhelm den Galnes krönikor.

Played at

UppCon '94 (1994)


Send corrections for this page