Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Deus ex machina

RPG system: Ars Magica
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Atlantis

By

OrganizerJohannes Nesser

Description

"Det är en mycket allvarligare sak att förfalska tron, som ger själen dess liv, än att förfalska pengar, som uppehåller det timliga livet. Om därför falskmyntare och andra förbrytare med rätta döms till döden av världsliga furstar, desto mera kan då kättama, så snart de överbevisats om sitt kätteri, icke blott exkommuniceras, utan även med rätta dödas."
-Thomas ab Aquino

Played at

UppCon '94 (1994)


Send corrections for this page