Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Tranedans

RPG system: Drakar och Demoner Expert
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Johan Köhler
✏️Lennart Köhler
OrganizerJohan Köhler
OrganizerLennart Köhler

Download

Zip Scenario [Swedish] (7.6 MB)

Description

Snäckskalen for runt i en virvlande dans. ögonen följde handens rörelse. Folket lät sig villigt förströs av den gamle skojaren på marknadsplatsen. Intresset liksom trängseln, kring det välkända snäckspelet var lika stort som vanligt.
-Tjuv!
Tumult utbröt. En ung man kastade sig vigt ut ur folkhopen.
- Stoppa tjuven! Gör skäl för er uniform!
En gammal kvinna daskade våldsamt ett par dåsande soldater ur stadsvakten över benen med sin käpp. Svärande och
yrvakna tog de upp jakten. Den unge ficktjuven kom inte långt. Skamsen fördes han tillbaka av de belåtna och plötsligt
mycket myndiga militärerna. Brottslingen tvingades på knä inför köpmannen som han bestulit.
- Unga spolingar, utan vare sig moral eller heder, grymtade den ene vakten.
- Här är i alla fall stöldgodset.
En väldig börs, påtagligt tung, lämpades med viss möda över till sin ägare. Så vände soldaterna och drog med sig sin
fånge, mot fängelset.
Köpmannen stod kvar på platsen, lättad över att allt löst sig så lättvindigt. Guld, det visste han, var makt i den här staden. I synnerhet under de kommande dagarna. Föga anade han att börsen som han krampaktigt slöt till sitt bröst blott innehöll blystycken.

Played at

UppCon '94 (1994)

TriviaSend corrections for this page