Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Här är makten och hela härligheten - Kristalldolken X

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerKristian Madsen
OrganizerLeif Schweitz

Description

- Ära för evigt, mina vänner!
- Så även döden, Arren.
- Hick, eh... halleluja!
- Suck...
- Suck... förlorare!
Kristalldolken X innehåller maktivrande prinsar, trossvaga präster, sardoniska tjuvar och krigströtta soldater. En dödslängtande rödvinsromantiker fullbordar skaran av intressanta spelarkaraktärer.
Återse även Rufus Guld och Silver, svärdspräster, slätrakade grymlingar och dekadenta alver under er färd mot graven, som skall ge era miserabla äventyrarliv en välbehövlig injektion av guld och ryktbarhet.

Played at

UppCon '94 (1994)

TriviaSend corrections for this page