Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Tilianaren

RPG system: Warhammer Fantasy Roleplay
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Atlantis

By

OrganizerLeif Eriksson
OrganizerAnders Westermark

Description

Dimmorna bredde ut sig över hamnens mörka vatten. Någonstans ifrån hördes en kvinnas jämrande gråt och ylandet av vildhundar ljöd i fiärran. Gaston spanade oroligt genom nattens mörker och önskade att han inte låtit sig övertalas av halvlängdsmannens rappa tunga och väl tilltagna börs. Men han hade ju lovat guld, hade han inte? Om Tilianaren fick reda på det här skulle inget guld i världen rädda honom, det visste Gaston.
Plötsligt hörde han steg bakom sig och kände kallt stål mot sin strupe. Ur mörkret lösgjorde sig tre gestalter och närmade sig sakta. Gaston kände igen halvlängdsmannen han träffat tidigare, men vågade inte röra sig eftersom den okände personen bakom honom fortfarande höll kniven mot hans strupe.
-Var är han? väste den av gestalterna som sist kommit fram. Gaston kunde inte urskilja några detaljer, bara de karakteristiska konturerna av en kejserlig riddarrustning.
-V-Vem? stammade han skräckslaget.
-Krångla inte så lever du längre sade en kvinnlig röst med främmande accent och trycket mot hans strupe ökade.
-Ja, var finns han, Tilianaren? Den här gången var det halvlängdsmannen som talade. Gaston kunde se hur de vita tänderna glimmade i ett leende, men i ögonen syntes inget som lugnade honom.
-Brionne! svarade han, och den här gången dröjde han inte med svaret.

Played at

UppCon '93 (1993)


Send corrections for this page