Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Warhammer 40k RPG (UppCon 1993)

RPG system: Warhammer 40,000 Roleplay
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

G&B

By

OrganizerMattias Gustavsson

Description

Himlen är svart, ni tänker på framtiden. Det känns som en evighet sen då planeten Comecon var en lugn planet i utkanten av imperiet. Nu är den ett pesthärjat helvete med ett krigssargat samhälle.
Så här gick det till, har ni hört berättas i efterhand: Rymdskepp uppenbarade sig vid planetens horisont; Traitor Marines, Nurgles "Death Guard'. Sjukdomar började härja på planeten. Imperiet som endast visade intresse för er planet vart tjugonde år anropades. Hjälp kom i form av Flottans "Flesh Bearers". Nu började det verkliga helvetet med strider överallt, utegångsförbud och koncentrationsläger för att rensa ut de som blivit smittade av Kaos, samt farliga "psykers".

Played at

UppCon '93 (1993)


Send corrections for this page