Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

daennbsv

Blod, svett och tårar

RPG system: Space: 1889
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Kalle Kottes Kobolder

By

OrganizerAnders Ohlsson

Description

Well, boys; England har förslavat ert land i 400 år. Nu har ni, en liten grupp irländska nationalister, chansen att göra en stor insats for friheten. Självfallet på ett enkelt och civiliserat sätt. Irland litar på att varje man (och kvinna) gör sin plikt.
"Irland would be a wonderful place if it wasn't for all the catholics and the protestants."

Played at

UppCon '93 (1993)


Send corrections for this page