About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Blod, svett och tårar

RPG system: Space: 1889
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Kalle Kottes Kobolder

By

OrganizerAnders Ohlson

Description

Well, boys; England har förslavat ert land i 400 år. Nu har ni, en liten grupp irländska nationalister, chansen att göra en stor insats for friheten. Självfallet på ett enkelt och civiliserat sätt. Irland litar på att varje man (och kvinna) gör sin plikt.

"Irland would be a wonderful place if it wasn't for all the catholics and the protestants."

Played at

GothCon XVII (1993)
UppCon '93 (1993)


Send corrections for this page