Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sjömannens brud

RPG system: Sagovärld
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

A.V.A.M.

By

OrganizerDan Algstrand
OrganizerMagnus Seter

Description

"Det har börjat skymma och ni har fortfarande inte hittat det bortsprungna lammet. Månen är i nedan, långt borta i skogen ylar en varg. Ljudet ekar från bergen då ni plötsligt hör ett annat, välbekant läte i närheten. Lammet!
Ni kommer ut i en glänta med en svart, spegelblank tjärn, kringgärdad av sorgsna björkar som doppar sina lägsta grenar det mörka vattnet. Vid tjärnen står lammet. Det verkar titta ut över vattenytan och när ni följer dess blick blir ni varse en skimrande kvinnoskepnad över tjärnens mitt. Kvinnan är klädd i bröllopsskrud och snyftar bedjande:
-Hjälp mig..."

Sjömannens brud är ett scenario till ett ännu icke namngivet nytt svenskt rollspel som skall finnas att köpa senast våren 1994. Ett rollspel där alla rollpersonerna uteslutande är hjältar med stort H; prinsar, prinsessor, ståtliga riddare, men även fiffiga små föräldralösa barn.
Inspirationen till spelets bakgrund kommer från diverse folk- och barnsagor samt skandinavisk, finsk och rysk mytologi.

Played at

UppCon '93 (1993)
UppCon '94 (1994)


Send corrections for this page