Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Dess svagaste länk

RPG system: Drakar och Demoner Expert
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Johan Köhler
✏️Lennart Köhler
OrganizerJohan Köhler
OrganizerLennart Köhler

Download

PDF Scenario [Swedish] (15.6 MB)

Description

Natt över Bonsor. Över staden ekar ännu Akademins klockas ensliga slag. Midnatt. Ingen tid for hederligt folk att uträtta sina ärenden på. Den dimhöljda kyrkogården ligger tyst, kusligt hemlighetsfull i natten. En liten grupp mörkt klädda män rör sig hastigt över gården. De avtecknar sig för ett ögonblick mot en upplyst fönsterglugg där ett ensamt ljus brinner.
I skenet av den fladdrande lågan sitter en magerlagd man och skriver. Hans vanligtvis så behagliga drag anlägger ett drag av skoningslös beslutsamhet då han med stor eftertanke avslutar brevet med följande ord:
"Jag besvärar er, att såsom nyligen utnämnd sheriff över Bonsor, ej förspilla ett ögonblick utan omedelbart ta itu med de händelser som gett upphov till de rykten som cirkulerar på Akademin. Ni kan tro mig, då jag säger er, att de talar alltför sant, och jag kan inte nog understryka, vilken fara sådan trolldom innebär för vår stad. Ni kommer förvisst att ingripa snarast och det är min förhoppning att mitt brev varit er till hjälp. En vän"
Ett tunt leende sprider sig över mannens anlete då han förseglar brevet med ett blankt vaxsigill. I sann förvissning om att hans brev skall fä önskad verkan vänder han upp sin blick mot männens bleka ljus. De skarpa dragen tecknas i silver och svart. Åklagare Gabriel Johannes Mattson av Grå Dimman talar till natten: -Så, kampen börjar igen.

Played at

UppCon '93 (1993)

TriviaSend corrections for this page