Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Kopparportarna

Front page for Kopparportarna

RPG system: RuneQuest
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Atlantis

By

✏️Lasse Norén
✏️Magnus Widqvist
OrganizerLasse Norén
OrganizerMagnus Widqvist

Download

PDF Scenario [Swedish] (27 MB)

Description

...Båten gled långsamt in under klippkanten, stenväggarna på båda sidor glänste, fuktiga och drypande av alger och osunda ting, vattnet; svart bläck, krusningar på ytan skvallrade om strömmar och antydde oanade djup. Dagsljuset blev allt svagare tills dess att endast en smal strimma återstod; så försvann även den. Någon tände en lykta. Det enda som hördes var liudet av fallande vatten. Väggarna omfamnade vattenytan precis i utkanten av ljuset, men uppåt sträckte sig mörkret längre än vad lyktskenet kunde nå. Längst kanterna på den nästan cirkelrunda grottan låg ruttnande trästycken, metallfragment, benbitar... Det vitnande skalet av en jättelik, och sedan länge död krabbliknande varelse, rubbades en smula ur sitt läge när någonting blankt och senigt gled ner i vattnet. Erenea skulle precis säga något, när lyktskenet fångade in en kopparkätting som sträckte sig uppåt i mörkret. Från denna hängde en bronsbur i vilken någon hade varit instängd. Men det enda som återstod nu var ett mögligt och ruttnande skelett, och att det syntes i mörkret berodde på att det hade börjat skimra med ett sjukligt grönt sken...

Played at

UppCon '92 (1992)


Send corrections for this page