About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Just one of those days

RPG system: GURPS Space
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

FEAR

By

OrganizerUlf Sundström

Description

Planeten Decathlon har sedan en stor malmfyndighet upptäcktes för ett tiotal år sedan varit skådeplatsen för den stegrande rivaliteten mellan tre olika gruvbolag, som på både det ena och andra sättet har försökt skaffa sig ensamrätt på gruvdriften. En frakt av förnödenheter från New Tacoma till Decathlon visar sig vara mer strapatsrik och äventyrlig än vad besättningen önskat sig.

Played at

UppCon '92 (1992)


Send corrections for this page