Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Fyra på nya äventyr

Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

The African Dominoe Guild

Description

Äventyret utspelar sig i Skallhamra, ett civiliserat vätterike. Det är en vanlig kväll och fem unga vättar, alla studerande vid huvudstaden Skallhamra Staplars enda läroakademi, och alla nyss fyllda fjorton år, har beslutat sig för en glad afton. Eftersom dom nu blivit myndiga, så får dom nu gå på lokal, och det är ju en fest på gång...

Played at

UppCon '91 (1991)


Send corrections for this page