About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Fädernas synder: Exodus

RPG system: Systemløst
Participants: 1 GM, 5 players, (del 2 av 3 i sviten Fädernas synder)

By

✏️Fädernas synder

Download

Zip Scenario [Swedish] (0.2 MB)

Description

KARL försökte blinka bort dimman som gjorde att hans blick saknade sin sedvanliga skärpa, men hans ögonlock var för tunga för att han skulle orka lyfta dem. Han anade vagt hur paniken steg inombords, bara för att sjunka undan lika snabbt som den uppstod. Lugn, dåsig och varm anade han ändå att något inte stod rätt till. Han försökte fokusera sina tankar, men misslyckades, tills trycket i en väldigt specialiserad körtel nådde en viss nivå och ett endorfin utsöndrades.

NEDANFÖR Karl finns två stora kistor av glas, i vilka två kroppar som verkar bekanta ligger. Bredvid kistorna finns en mängd apparater och mätinstrument av olika slag, kopplade till kistorna via en mängd ledningar. Män klädda i vita rockar manipulerar instrumenten, läser av mätare och antecknar noggrant minsta detalj. Plötsligt rycker en av männen till, när en tidigare inaktiv nål plötsligt går i botten.

KARL, fortfarande dåsig men med tankarna allt klarare, insåg att det var han själv och hans bror som låg i kistorna, samtidigt som mannen aktiverade ett relä. Dimman slöt sig över scenen och Karl flöt med utan protest när drömmen förde honom vidare.

Played at

SävCon III (2003)


Send corrections for this page