About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Operation Distant Thunder

Front page for Operation Distant Thunder

RPG system: Freeform
Participants: 1 GM, 5-8 players

By

✏️Claes Sundström
OrganizerGill Edgar
OrganizerClaes Sundström
🎨Henrik Hörlin (Poster)

Download

🖼️ Poster [Swedish] (0.7 MB)

Description

"I want TCS and tactical database simulation done by oh-eight-thirty. Ordnance loading, weapon strip and dropship preparation will have seven hours. Now move it people!"

Ett taktiskt rollspelsscenario. Ta rollen som en välutbildad soldat, planlägg uppdraget, välj rätt utrustning, personal och tillvägagångssätt. Har du vad som krävs för att bli en av "The few - The proud"?
Baserar sig på filmen "Aliens" och boken "Colonial Marine Technical Manual" Systemet är huvudsakligen friform, med ett fåtal tämingar och enkla regler'
Speltiden är lång, upp till 12 timmar. Kortaste möjliga speltid är 6-7 timmar.

Played at

LinCon (2000)


Send corrections for this page