About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Lätt som en fjäder

RPG system: GURPS Traveller
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Dragon´s Den

By

OrganizerPeter Nordgren

Description

Spanarkåren begår inte intrång där den inte är önskvärd. Spanarkårens före detta anställda håller sig utanför politiken. Spanarkåren ägnar sig inte åt våta jobb. Välkommen till underrättelseavdelningen.

Moraliskt tveksamma aktiviteter i den femte versionen av Traveller.

Played at

LinCon (2000)


Send corrections for this page