Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Die Hohle Erde - fri form apokalyps/socialsurrealism

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 5 players

By

organizerJakob Wohlert
organizerTobias Wrigstad

Description

Tisdag 26:e november 1987 Walbryzyszske Nowiny
Odokumenterad tunnel upptäckt

Klockan 02.35 i morse, strax efter det att det tredje skiftet påbörjats, gjordes en oväntad upptäckt. Vid de inledande sprängningarna av det som skall bli Walbryzchgruvans nionde och tillika regionens djupaste schakt visade det sig att det som antagits vara solid berggrund i själva verket var en metertjock vägg. På andra sidan upptäckte de förvånade gruvarbetarna en tunnel som med en svag lutning försvann ner i urberget.
Strax innan pressläggning fick WN tag på ingenjör Gierek, ansvarig för säkerheten vid sprängningarna, för ett kort uttalande. "Nej, vi har inte utforskat tunneln. Det får bli en sak för militär eller vem det nu ankommer att utreda saken." Man kan ännu så länge bara spekulera i vad tunneln är eller varför den byggdes. "Det råder ingen tvekan om att den är skapad av människohand", säger Gierek säkert, "Det kan vara en rest från Kriget."

Trafikmeddelande
Trafikanter på vägarna 118 och 121 ombedes att mellan den 27:e och den 29:e dennes ta vägen om Bolków då omfattande milltära transporter kommer att passera genom området.

Die Hohle Erde spelas i tre omgångar, först ett vanligt fem timmarspass, sedan ett cocktailparty (gärna i dräkt) inom ramarna för handlingen och avslutningsvis en final under sista natten.

Played at

LinCon (1999)


Send corrections for this page