Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Oktober Rost

RPG system: Parabellum
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerMartin Lindholm

Description

Spex återfick fattningen i samma sekund som ljudet av krossat glas skar genom trumhinnoma. Medvetandet sviktade åter när hundratals glasskärvor slet kostymen i bitar och sargade hans kropp. Med en näst intill omänsklig kraftansträngning drev han bort det töcken som fladdrade inför hans ögon. Innerst inne visste Spex att han stod inför en rendezvous med sitt öde och tanken skrämde honom. Han fokuserade blicken och kunde genom havet av fallande glassplitter skymta två gestalter högt ovanför sig, lutandes över ett broräcke. Om han skulle dö ville han åtminstone veta vilka som var hans banemän. Ödet gav honom dock ingen sådan ynnerst! Krukväxternas blad revs itu, blommornas stammar vek sig och plastkrukorna krossades under kroppens tyngd. Sina sista ögonblick ägnade Spex åt att rannsaka sitt minne. Vem ville se honom död och varför? Svaret snubblade över hans läppar i samma ögonblick som den sköra spånskivan knäcktes och hans 87 kg tunga lekamen konfronterade betonggolvet...

Nya huvudpersoner, nya skådeplatser och nya utmaningar, men samma atmosfär som i Drakoniska Tider! Missade Du ett av förra årets mest uppskattade LinCon-arrangemang? Gör inte om samma misstag en gång till... Spela Parabellum!

Played at

LinCon (1997)


Send corrections for this page