About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D2 Lagtävling (LinCon 1992)

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 5 players

Description

"Varför så dystra, mina sköna damer och ädla herrar? Att vandra fritt i sinnenas drömmar är väl var och ens högsta önskan, eller hur? Men säg mig, bäste herre, var går gränsen mellan dröm och mardröm? Dröm och verklighet? Verklighet och mardröm...?
En sjuklig och makaber själ säger vissa. Men vem har väl rätt att döma? Hovet? Gillena? Kyrkan? Folket, eller häxorna de bränner på bål? En vacker dag kommer de att medge an det vi döpt till verklighet är en ännu större illusion än drömmens värld"

Jhes Mereths sista ord vid brännandet av hans metamorferade kvarlevnader, vintern 1357.

Played at

LinCon (1992)


Send corrections for this page