About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hymn till hemkomsten

RPG system: Kult
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Ordo Imperator

Description

Du visste att din gamla hemstad hade förändrats. Visst!!.. Två år är en lång tid att vara borta från det som är bekant och tryggt. Men.... det måste väl ändå finnas gränser för hur mycket två år kan betyda.

Upplev en historia om Valfrihet och om Offer. Om val av framtid och måI. Om val av de som skall komma att offras på vägen.

Liv och Död. Sanning eller lögn. Allt är upp till dig.

Kan det BLI mer lockande. I think NOT!!

Played at

HelCon -94 (1994)


Send corrections for this page