Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Det alstrande elementet

RPG system: Fri form baserat på autentiska rapporter från Karlskrona-incidenten 1984
Participants: 4-5 players

Organized by

FriSpel

By

✏️Andreas Sandlund

Description

Överbefälhavaren 1984-05-03
Bilaga 1 till Op. 2 761:31550
På kvällen den 9 februari indikerar spaningsslingsystemet vid Kungsholmen i inloppet till Karlskrona utslag som bedöms som passerande ubåt. Under de närmaste följande dagarna erhålles ytterligare indikationer varför militärbefälhavaren i södra militärområdet den 11 februari begär förstärkning i form av fartyg och helikoptrar samt påbörjar en systematisk avstängning av alla de sund som leder ut från Karlskrona.
På en av Sveriges största kvällstidningar lägger en reporter ner telefonluren. Med händer darrande av upphetsning krafsar han ner några ord på ett papper, slänger på sig jackan och försvinner från redaktionen. Kvar står en halvdrucken kaffekopp.

"Indikationerna är starka. Det bör starta genast."
"Men hur vet vi att Det verkligen fungerar? Det är uråldrigt."
"Allt pekar på full funktionalitet och kompabilitet. Det är redo."
"Men hur blir med de oinvigda? Tiderna har förändrats"
"De är okunniga dårar vilka vi kan använda som vi behagar. Inget får stå mellan Det och Syftet."
Den karga havsbottnen påminde mest om ett öde månlandskap med sina vassa kala klippor. De enstaka sjögräsknippen som sakta vajade med strömmen och blåmusslorna som silade vatten tog ingen notis om den mörka stora skepnad som med ett lågt hummande ljud sakta gled förbi.

Played at

SillyCon XI (2002)
SnöKon (2003)


Send corrections for this page