Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Himlen runt hörnet

RPG system: Lost Souls
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Sven Jansson
✏️Johan Salomonsson
OrganizerSven Jansson
OrganizerJohan Salomonsson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.5 MB)

Description

En tryckande tystnad rådde i det mörka huset. Blekt, dött månljus föll in i matsalen genom tunna slitna spetsgardiner. Allting, från det stora lackerade matsalsbordet till ett uppstoppat älghuvud på ena väggen, var täckt av ett tjockt dammlager. Några dammkorn på golvet tycktes sakta
röra på sig. Långsamt sveptes de ihop till dammråttor, som började nosa runt i cirklar allt snabbare och snabbare. Snart steg en dammvirvel från golvet och tog med sig några kringslängda papper och en liten duk från ett sidobord. Kandelabrar med stearinljus, som flammade upp, lättade
från sina positioner på matsalsbordet och flög med virveln runt i rummet.

Små gröna irrbloss tändes och började frenetiskt rusa omkring i oförutsägbara banor kring takkronan. Strax ovanför matsalsbordet dök ett vansällt, föruttnat huvud med smutsgrå hårtestar upp. Det gav ifrån sig ett ihåligt, mullrande skratt från sin nästan tandlösa mun och började
snurra runt i en rasande hastighet, så att dess drag suddades ut. Inom kort var rummet fullt av saker som slungades fram och tillbaks, och den uppstoppade älgen glodde med rödglimmande ögon på kaoset.

Plötsligt hördes genom infernot en röst säga "Men alltså, grabbar! Det finns inte en människa i huset."

Orden hade knappt uttalats förrän det groteska huvudet försvann, kandelabrarna föll till golvet och irrblossen bleknade bort. Allt blev tyst och stilla. Efter någon minut smög sig en försiktig viskning fram ur ett hörn:
"Någon som känner för ett parti poker?"

Played at

Gothcon XX (1996)


Send corrections for this page